Main » WWW » 2001 » Poster Proceedings of the Tenth International World Wide Web Conference, WWW 10, Hong Kong, China, May 1-5, 2001 »

An Integrated Multiple Media Portal with Semiautomatic Editing Features

Caj Södergård, Matti Aaltonen, Christer Bäckström, Ari Heinonen, Timo Järvinen, Timo Kinnunen, Pauliina Koivunen, Sari Lehtola, Ville Ollikainen, Katja Rentto, Mikko Seppälä, Antti Tammela