Main » SPIRE » 2003 » String Processing and Information Retrieval, 10th International Symposium, SPIRE 2003, Manaus, Brazil, October 8-10, 2003, Proceedings »

Non-adjacent Digrams Improve Matching of Cross-Lingual Spelling Variants

Heikki Keskustalo, Ari Pirkola, Kari Visala, Erkka Leppänen, Kalervo Järvelin