Main » TREC » 2004 » Proceedings of the Thirteenth Text REtrieval Conference, TREC 2004, Gaithersburg, Maryland, USA, November 16-19, 2004 »

FDUQA on TREC 2004 QA Track

Lide Wu, Xuanjing Huang, Lan You, Zhushuo Zhang, Xin Li, Yaqian Zhou