Main » TREC » 2005 » Proceedings of the Fourteenth Text REtrieval Conference, TREC 2005, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-18, 2005 »

TREC 2005 Genomics Track at I2R

Nie Yu, Lingpeng Yang, Dong-Hong Ji, Jie Zhang, Jian Su, Xiaofeng Yang, Soon-Heng Tan, Juan Xiao, Guodong Zhou