Main » TREC » 2005 » Proceedings of the Fourteenth Text REtrieval Conference, TREC 2005, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-18, 2005 »

FDUQA on TREC 2005 QA Track

Lide Wu, Xuanjing Huang, Yaqian Zhou, Zhushuo Zhang, Fen Lin