Main » CLEF » 2006 » Evaluation of Multilingual and Multi-modal Information Retrieval, 7th Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum, CLEF 2006, Alicante, Spain, September 20-22, 2006, Revised Selected Papers »

Hindi, Telugu, Oromo, English CLIR Evaluation

Prasad Pingali, Kula Kekeba Tune, Vasudeva Varma