Main » IPM » 2006 » 2006 Volume 42 Issue 4 »

Dictionary-based text categorization of chemical web pages

Chunyan Liang, Li Guo, Zhaojie Xia, Feng-Guang Nie, Xiaoxia Li, Liang Su, Zhangyuan Yang


Anthology ID:
DBLP:journals/ipm/LiangGXNLSY06
Volume:
2006 Volume 42 Issue 4
Year:
2006
Venue:
ipm_journal
Pages:
1017–1029
URL:
https://doi.org/10.1016/j.ipm.2005.09.001
DOI:
10.1016/j.ipm.2005.09.001
DBLP:
journals/ipm/LiangGXNLSY06
bib files:
BibTeX