Main » TREC » 2007 » Proceedings of The Sixteenth Text REtrieval Conference, TREC 2007, Gaithersburg, Maryland, USA, November 5-9, 2007 »

FDUQA on TREC 2007 QA Track

Xipeng Qiu, Bo Li, Chao Shen, Lide Wu, Xuanjing Huang, Yaqian Zhou