Main » WWW » 2008 » Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web, WWW 2008, Beijing, China, April 21-25, 2008 »

Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web, WWW 2008, Beijing, China, April 21-25, 2008

Jinpeng Huai, Robin Chen, Hsiao-Wuen Hon, Yunhao Liu, Wei-Ying Ma, Andrew Tomkins, Xiaodong Zhang


Anthology ID:
DBLP:conf/www/2008
Volume:
Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web, WWW 2008, Beijing, China, April 21-25, 2008
Year:
2008
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM
DBLP:
conf/www/2008
BibTeX:
Download