Main » WWW » 2008 » Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web, WWW 2008, Beijing, China, April 21-25, 2008 »

Hidden sentiment association in chinese web opinion mining

Qi Su, Xinying Xu, Honglei Guo, Zhili Guo, Xian Wu, Xiaoxun Zhang, Bin Swen, Zhong Su


Anthology ID:
DBLP:conf/www/SuXGGWZSS08
Volume:
Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web, WWW 2008, Beijing, China, April 21-25, 2008
Year:
2008
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM
Pages:
959–968
URL:
https://doi.org/10.1145/1367497.1367627
DOI:
10.1145/1367497.1367627
DBLP:
conf/www/SuXGGWZSS08
BibTeX:
Download