Main » IRJ » 2009 » 2009 Volume 12 Issue 3 »

Non-english web search: an evaluation of indexing and searching the Greek web

Efthimis N. Efthimiadis, Nicos Malevris, Apostolos Kousaridas, Alexandra Lepeniotou, Nikos Loutas


Anthology ID:
DBLP:journals/ir/EfthimiadisMKLL09
Volume:
2009 Volume 12 Issue 3
Year:
2009
Venue:
ir_journal
Pages:
352–379
URL:
https://doi.org/10.1007/s10791-008-9084-6
DOI:
10.1007/s10791-008-9084-6
DBLP:
journals/ir/EfthimiadisMKLL09
BibTeX:
Download