Main » TREC » 2009 » Proceedings of The Eighteenth Text REtrieval Conference, TREC 2009, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2009 »

ICTNET at Blog Track TREC 2009

Xueke Xu, Yue Liu, Hongbo Xu, Xiaoming Yu, Linhai Song, Feng Guan, Zeying Peng, Xueqi Cheng