Main » WWW » 2009 » Proceedings of the 18th International Conference on World Wide Web, WWW 2009, Madrid, Spain, April 20-24, 2009 »

Tag-oriented document summarization

Junyan Zhu, Can Wang, Xiaofei He, Jiajun Bu, Chun Chen, Shujie Shang, Mingcheng Qu, Gang Lu


Anthology ID:
DBLP:conf/www/ZhuWHBCSQL09
Volume:
Proceedings of the 18th International Conference on World Wide Web, WWW 2009, Madrid, Spain, April 20-24, 2009
Year:
2009
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM
Pages:
1195–1196
URL:
https://doi.org/10.1145/1526709.1526925
DOI:
10.1145/1526709.1526925
DBLP:
conf/www/ZhuWHBCSQL09
BibTeX:
Download