Main » TREC » 2010 » Proceedings of The Nineteenth Text REtrieval Conference, TREC 2010, Gaithersburg, Maryland, USA, November 16-19, 2010 »

ICTNET at Blog Track TREC 2010

Xueke Xu, Yue Liu, Hongbo Xu, Xiaoming Yu, Zeying Peng, Xueqi Cheng, Lihao Xiao, Shuaishuai Nie