Main » TREC » 2011 » Proceedings of The Twentieth Text REtrieval Conference, TREC 2011, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-18, 2011 »

PRIS at TREC 2011 Medical Record Track

Jiayue Zhang, Xueneng Lin, Yang Zou, Shuai Zhu, Jing Xiao, Weiran Xu, Guang Chen, Jun Guo