Main » IJMIR » 2012 » 2012 Volume 1 Issue 1 »

Multimedia semantics-aware query-adaptive hashing with bits reconfigurability

Yadong Mu, Xiangyu Chen, Xianglong Liu, Tat-Seng Chua, Shuicheng Yan


Anthology ID:
DBLP:journals/ijmir/MuCLCY12
Volume:
2012 Volume 1 Issue 1
Year:
2012
Venue:
ijmir_journal
Pages:
59–70
URL:
https://doi.org/10.1007/s13735-012-0003-7
DOI:
10.1007/s13735-012-0003-7
DBLP:
journals/ijmir/MuCLCY12
BibTeX:
Download