Main » TIST » 2012 » 2012 Volume 3 Issue 3 »

Context-Aware Semi-Local Feature Detector

Rongrong Ji, Hongxun Yao, Qi Tian, Pengfei Xu, Xiaoshuai Sun, Xianming Liu


Anthology ID:
DBLP:journals/tist/JiYTXSL12
Volume:
2012 Volume 3 Issue 3
Year:
2012
Venue:
tist_journal
Pages:
44:1–44:27
URL:
https://doi.org/10.1145/2168752.2168758
DOI:
10.1145/2168752.2168758
DBLP:
journals/tist/JiYTXSL12
BibTeX:
Download