Main » WWWJ » 2012 » 2012 Volume 15 Issue 2 »

Boosting web video categorization with contextual information from social web

Xiao Wu, Chong-Wah Ngo, Yi-Ming Zhu, Qiang Peng


Anthology ID:
DBLP:journals/www/WuNZP12
Volume:
2012 Volume 15 Issue 2
Year:
2012
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
197–212
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-011-0129-1
DOI:
10.1007/s11280-011-0129-1
DBLP:
journals/www/WuNZP12
BibTeX:
Download