Main » AIRS » 2013 » Information Retrieval Technology - 9th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2013, Singapore, December 9-11, 2013. Proceedings »

Open Relation Mapping Based on Instances and Semantics Expansion

Fang Liu, Shizhu He, Shulin Liu, Guangyou Zhou, Kang Liu, Jun Zhao