Main » WWWJ » 2013 » 2013 Volume 16 Issue 3 »

An efficient approach to suggesting topically related web queries using hidden topic model

Lin Li, Guandong Xu, Zhenglu Yang, Peter Dolog, Yanchun Zhang, Masaru Kitsuregawa


Anthology ID:
DBLP:journals/www/LiXYDZK13
Volume:
2013 Volume 16 Issue 3
Year:
2013
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
273–297
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-011-0151-3
DOI:
10.1007/s11280-011-0151-3
DBLP:
journals/www/LiXYDZK13
BibTeX:
Download