Main » TREC » 2014 » Proceedings of The Twenty-Third Text REtrieval Conference, TREC 2014, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-21, 2014 »

ICTNET at Microblog Track in TREC 2014

Guoxin Cui, Fabin Shi, Xiaolei Liu, Xiaobo Hao, Xueke Xu, Yue Liu, Xueqi Cheng