Main » IPM » 2015 » 2015 Volume 51 Issue 1 »

QPLSA: Utilizing quad-tuples for aspect identification and rating

Wenjuan Luo, Fuzhen Zhuang, Weizhong Zhao, Qing He, Zhongzhi Shi


Anthology ID:
DBLP:journals/ipm/LuoZZHS15
Volume:
2015 Volume 51 Issue 1
Year:
2015
Venue:
ipm_journal
Pages:
25–41
URL:
https://doi.org/10.1016/j.ipm.2014.08.004
DOI:
10.1016/j.ipm.2014.08.004
DBLP:
journals/ipm/LuoZZHS15
BibTeX:
Download