Main » ICMR » 2015 » Proceedings of the 5th ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, Shanghai, China, June 23-26, 2015 »

Incremental Multimodal Query Construction for Video Search

Shicheng Xu, Huan Li, Xiaojun Chang, Shoou-I Yu, Xingzhong Du, Xuanchong Li, Lu Jiang, Zexi Mao, Zhen-Zhong Lan, Susanne Burger, Alexander G. Hauptmann


Anthology ID:
DBLP:conf/mir/XuLCYDLJMLBH15
Volume:
Proceedings of the 5th ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, Shanghai, China, June 23-26, 2015
Year:
2015
Venue:
mir_conference
Publisher:
ACM
Pages:
675–678
URL:
https://doi.org/10.1145/2671188.2749413
DOI:
10.1145/2671188.2749413
DBLP:
conf/mir/XuLCYDLJMLBH15
BibTeX:
Download