Main » ICMR » 2015 » Proceedings of the 5th ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, Shanghai, China, June 23-26, 2015 »

A Deep Neural Network for Modeling Music

Pengjing Zhang, Xiaoqing Zheng, Wenqiang Zhang, Siyan Li, Sheng Qian, Wenqi He, Shangtong Zhang, Ziyuan Wang


Anthology ID:
DBLP:conf/mir/ZhangZZLQHZW15
Volume:
Proceedings of the 5th ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, Shanghai, China, June 23-26, 2015
Year:
2015
Venue:
mir_conference
Publisher:
ACM
Pages:
379–386
URL:
https://doi.org/10.1145/2671188.2749367
DOI:
10.1145/2671188.2749367
DBLP:
conf/mir/ZhangZZLQHZW15
BibTeX:
Download