Main » TIST » 2015 » 2015 Volume 6 Issue 4 »

Peacock: Learning Long-Tail Topic Features for Industrial Applications

Yi Wang, Xuemin Zhao, Zhenlong Sun, Hao Yan, Lifeng Wang, Zhihui Jin, Liubin Wang, Yang Gao, Ching Law, Jia Zeng


Anthology ID:
DBLP:journals/tist/WangZSYWJWGLZ15
Volume:
2015 Volume 6 Issue 4
Year:
2015
Venue:
tist_journal
Pages:
47:1–47:23
URL:
https://doi.org/10.1145/2700497
DOI:
10.1145/2700497
DBLP:
journals/tist/WangZSYWJWGLZ15
BibTeX:
Download