Main » CLEF » 2016 » Working Notes of CLEF 2016 - Conference and Labs of the Evaluation forum, Évora, Portugal, 5-8 September, 2016 »

USTB at Social Book Search 2016 Suggestion Task: Active Books Set and Re-ranking

Shao-Hui Feng, Bo-Wen Zhang, Xu-Cheng Yin, Zan-Xia Jin, Jian-Lin Jin, Jianwei Wu, Le-Le Zhang, Hao-Jie Pan, Fan Fang, Fang Zhou