Main » SPIRE » 2016 » String Processing and Information Retrieval - 23rd International Symposium, SPIRE 2016, Beppu, Japan, October 18-20, 2016, Proceedings »

LCP Array Construction Using O(sort(n)) (or Less) I/Os

Juha Kärkkäinen, Dominik Kempa