Main » TIST » 2016 » 2016 Volume 7 Issue 4 »

Modality-Dependent Cross-Media Retrieval

Yunchao Wei, Yao Zhao, Zhenfeng Zhu, Shikui Wei, Yanhui Xiao, Jiashi Feng, Shuicheng Yan


Anthology ID:
DBLP:journals/tist/WeiZZWXFY16
Volume:
2016 Volume 7 Issue 4
Year:
2016
Venue:
tist_journal
Pages:
57:1–57:13
URL:
https://doi.org/10.1145/2775109
DOI:
10.1145/2775109
DBLP:
journals/tist/WeiZZWXFY16
BibTeX:
Download