Main » TWEB » 2016 » 2016 Volume 10 Issue 1 »

Individual Judgments Versus Consensus: Estimating Query-URL Relevance

Hengjie Song, Yonghui Xu, Huaqing Min, Qingyao Wu, Wei Wei, Jianshu Weng, Xiaogang Han, Qiang Yang, Jialiang Shi, Jiaqian Gu, Chunyan Miao, Toyoaki Nishida


Anthology ID:
DBLP:journals/tweb/SongXMWWWH0SGMN16
Volume:
2016 Volume 10 Issue 1
Year:
2016
Venue:
tweb_journal
Pages:
3:1–3:21
URL:
https://doi.org/10.1145/2834122
DOI:
10.1145/2834122
DBLP:
journals/tweb/SongXMWWWH0SGMN16
BibTeX:
Download