Main » CIKM » 2017 » Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017 »

AliMe Assist : An Intelligent Assistant for Creating an Innovative E-commerce Experience

Feng-Lin Li, Minghui Qiu, Haiqing Chen, Xiongwei Wang, Xing Gao, Jun Huang, Juwei Ren, Zhongzhou Zhao, Weipeng Zhao, Lei Wang, Guwei Jin, Wei Chu


Anthology ID:
DBLP:conf/cikm/LiQCWGHRZZWJC17
Volume:
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017
Year:
2017
Venue:
cikm_conference
Publisher:
ACM
Pages:
2495–2498
URL:
https://doi.org/10.1145/3132847.3133169
DOI:
10.1145/3132847.3133169
DBLP:
conf/cikm/LiQCWGHRZZWJC17
BibTeX:
Download