Main » IRJ » 2017 » 2017 Volume 20 Issue 6 »

A unified score propagation model for web spam demotion algorithm

Xu Zhuang, Yan Zhu, Chin-Chen Chang, Qiang Peng, Faisal Khurshid


Anthology ID:
DBLP:journals/ir/ZhuangZCPK17
Volume:
2017 Volume 20 Issue 6
Year:
2017
Venue:
ir_journal
Pages:
547–574
URL:
https://doi.org/10.1007/s10791-017-9307-9
DOI:
10.1007/s10791-017-9307-9
DBLP:
journals/ir/ZhuangZCPK17
BibTeX:
Download