Main » JASIST » 2017 » 2017 Volume 68 Issue 3 »

User-level microblogging recommendation incorporating social influence

Daifeng Li, Zhipeng Luo, Ying Ding, Jie Tang, Gordon Guo-Zheng Sun, Xiaowen Dai, John Du, Jingwei Zhang, Shoubin Kong


Anthology ID:
DBLP:journals/jasis/LiLDTSDDZK17
Volume:
2017 Volume 68 Issue 3
Year:
2017
Venue:
jasis_journal
Pages:
553–568
URL:
https://doi.org/10.1002/asi.23681
DOI:
10.1002/asi.23681
DBLP:
journals/jasis/LiLDTSDDZK17
BibTeX:
Download