Main » TIST » 2017 » 2017 Volume 8 Issue 5 »

Visual Classification of Furniture Styles

Zhenzhen Hu, Yonggang Wen, Luoqi Liu, Jianguo Jiang, Richang Hong, Meng Wang, Shuicheng Yan


Anthology ID:
DBLP:journals/tist/HuWLJHWY17
Volume:
2017 Volume 8 Issue 5
Year:
2017
Venue:
tist_journal
Pages:
67:1–67:20
URL:
https://doi.org/10.1145/3065951
DOI:
10.1145/3065951
DBLP:
journals/tist/HuWLJHWY17
bib files:
BibTeX