Main » TOIS » 2017 » 2017 Volume 35 Issue 3 »

Time-Aware Click Model

Yiqun Liu, Xiaohui Xie, Chao Wang, Jian-Yun Nie, Min Zhang, Shaoping Ma


Anthology ID:
DBLP:journals/tois/LiuXWNZM17
Volume:
2017 Volume 35 Issue 3
Year:
2017
Venue:
tois_journal
Pages:
16:1–16:24
URL:
https://doi.org/10.1145/2988230
DOI:
10.1145/2988230
DBLP:
journals/tois/LiuXWNZM17
BibTeX:
Download