Main » TOIS » 2017 » 2017 Volume 35 Issue 3 »

Cost-Effective Online Trending Topic Detection and Popularity Prediction in Microblogging

Zhongchen Miao, Kai Chen, Yi Fang, Jianhua He, Yi Zhou, Wenjun Zhang, Hongyuan Zha


Anthology ID:
DBLP:journals/tois/MiaoCFHZZZ17
Volume:
2017 Volume 35 Issue 3
Year:
2017
Venue:
tois_journal
Pages:
18:1–18:36
URL:
https://doi.org/10.1145/3001833
DOI:
10.1145/3001833
DBLP:
journals/tois/MiaoCFHZZZ17
BibTeX:
Download