Main » WWWJ » 2017 » 2017 Volume 20 Issue 1 »

A feature based method for trajectory dataset segmentation and profiling

Wei Jiang, Jie Zhu, Jiajie Xu, Zhixu Li, Pengpeng Zhao, Lei Zhao


Anthology ID:
DBLP:journals/www/JiangZXLZZ17
Volume:
2017 Volume 20 Issue 1
Year:
2017
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
5–22
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-016-0396-y
DOI:
10.1007/s11280-016-0396-y
DBLP:
journals/www/JiangZXLZZ17
BibTeX:
Download