Main » WWWJ » 2017 » 2017 Volume 20 Issue 2 »

Twitter summarization with social-temporal context

Ruifang He, Yang Liu, Guangchuan Yu, Jiliang Tang, Qinghua Hu, Jianwu Dang


Anthology ID:
DBLP:journals/www/HeLYTHD17
Volume:
2017 Volume 20 Issue 2
Year:
2017
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
267–290
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-016-0386-0
DOI:
10.1007/s11280-016-0386-0
DBLP:
journals/www/HeLYTHD17
BibTeX:
Download