Main » WWWJ » 2017 » 2017 Volume 20 Issue 2 »

A probabilistic method for emerging topic tracking in Microblog stream

Jiajia Huang, Min Peng, Hua Wang, Jinli Cao, Wang Gao, Xiuzhen Zhang


Anthology ID:
DBLP:journals/www/HuangPWCGZ17
Volume:
2017 Volume 20 Issue 2
Year:
2017
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
325–350
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-016-0390-4
DOI:
10.1007/s11280-016-0390-4
DBLP:
journals/www/HuangPWCGZ17
BibTeX:
Download