Main » IJMIR » 2018 » 2018 Volume 7 Issue 1 »

Detection and visualization of misleading content on Twitter

Christina Boididou, Symeon Papadopoulos, Markos Zampoglou, Lazaros Apostolidis, Olga Papadopoulou, Yiannis Kompatsiaris


Anthology ID:
DBLP:journals/ijmir/BoididouPZAPK18
Volume:
2018 Volume 7 Issue 1
Year:
2018
Venue:
ijmir_journal
Pages:
71–86
URL:
https://doi.org/10.1007/s13735-017-0143-x
DOI:
10.1007/s13735-017-0143-x
DBLP:
journals/ijmir/BoididouPZAPK18
BibTeX:
Download