Main » TIST » 2018 » 2018 Volume 9 Issue 5 »

Multiview Discrete Hashing for Scalable Multimedia Search

Xiaobo Shen, Fumin Shen, Li Liu, Yunhao Yuan, Weiwei Liu, Quan-Sen Sun


Anthology ID:
DBLP:journals/tist/ShenSLYLS18
Volume:
2018 Volume 9 Issue 5
Year:
2018
Venue:
tist_journal
Pages:
53:1–53:21
URL:
https://doi.org/10.1145/3178119
DOI:
10.1145/3178119
DBLP:
journals/tist/ShenSLYLS18
bib files:
BibTeX