Main » TWEB » 2018 » 2018 Volume 12 Issue 3 »

Optimizing Whole-Page Presentation for Web Search

Yue Wang, Dawei Yin, Luo Jie, Pengyuan Wang, Makoto Yamada, Yi Chang, Qiaozhu Mei


Anthology ID:
DBLP:journals/tweb/WangYJWYCM18
Volume:
2018 Volume 12 Issue 3
Year:
2018
Venue:
tweb_journal
Pages:
19:1–19:25
URL:
https://doi.org/10.1145/3204461
DOI:
10.1145/3204461
DBLP:
journals/tweb/WangYJWYCM18
BibTeX:
Download