Main » WWWJ » 2018 » 2018 Volume 21 Issue 1 »

Discovering and understanding android sensor usage behaviors with data flow analysis

Xing Liu, Jiqiang Liu, Wei Wang, Yongzhong He, Xiangliang Zhang


Anthology ID:
DBLP:journals/www/LiuLWHZ18
Volume:
2018 Volume 21 Issue 1
Year:
2018
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
105–126
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-017-0446-0
DOI:
10.1007/s11280-017-0446-0
DBLP:
journals/www/LiuLWHZ18
BibTeX:
Download