Main » WWWJ » 2018 » 2018 Volume 21 Issue 3 »

Semantic-aware top-k spatial keyword queries

Zhihu Qian, Jiajie Xu, Kai Zheng, Pengpeng Zhao, Xiaofang Zhou


Anthology ID:
DBLP:journals/www/QianXZZZ18
Volume:
2018 Volume 21 Issue 3
Year:
2018
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
573–594
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-017-0472-y
DOI:
10.1007/s11280-017-0472-y
DBLP:
journals/www/QianXZZZ18
BibTeX:
Download