Main » WWWJ » 2018 » 2018 Volume 21 Issue 4 »

Group recommendation based on a bidirectional tensor factorization model

Jinkun Wang, Yuanchun Jiang, Jianshan Sun, Yezheng Liu, Xiao Liu


Anthology ID:
DBLP:journals/www/WangJSL018
Volume:
2018 Volume 21 Issue 4
Year:
2018
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
961–984
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-017-0493-6
DOI:
10.1007/s11280-017-0493-6
DBLP:
journals/www/WangJSL018
BibTeX:
Download