Main » WWWJ » 2018 » 2018 Volume 21 Issue 5 »

Exploiting detected visual objects for frame-level video filtering

Xingzhong Du, Hongzhi Yin, Zi Huang, Yi Yang, Xiaofang Zhou


Anthology ID:
DBLP:journals/www/DuYHYZ18
Volume:
2018 Volume 21 Issue 5
Year:
2018
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
1259–1284
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-017-0505-6
DOI:
10.1007/s11280-017-0505-6
DBLP:
journals/www/DuYHYZ18
BibTeX:
Download