Main » TIST » 2019 » 2019 Volume 10 Issue 1 »

Traffic Simulation and Visual Verification in Smog

Mingliang Xu, Hua Wang, Shili Chu, Yong Gan, Xiaoheng Jiang, Yafei Li, Bing Zhou


Anthology ID:
DBLP:journals/tist/XuWCGJLZ19
Volume:
2019 Volume 10 Issue 1
Year:
2019
Venue:
tist_journal
Pages:
3:1–3:17
URL:
https://doi.org/10.1145/3200491
DOI:
10.1145/3200491
DBLP:
journals/tist/XuWCGJLZ19
BibTeX:
Download