Main » TOIS » 2019 » 2019 Volume 37 Issue 3 »

Attentive Aspect Modeling for Review-Aware Recommendation

Xinyu Guan, Zhiyong Cheng, Xiangnan He, Yongfeng Zhang, Zhibo Zhu, Qinke Peng, Tat-Seng Chua


Anthology ID:
DBLP:journals/tois/GuanCHZZPC19
Volume:
2019 Volume 37 Issue 3
Year:
2019
Venue:
tois_journal
Pages:
28:1–28:27
URL:
https://doi.org/10.1145/3309546
DOI:
10.1145/3309546
DBLP:
journals/tois/GuanCHZZPC19
BibTeX:
Download