Main » WWW » 2019 » The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019 »

STFNets: Learning Sensing Signals from the Time-Frequency Perspective with Short-Time Fourier Neural Networks

Shuochao Yao, Ailing Piao, Wenjun Jiang, Yiran Zhao, Huajie Shao, Shengzhong Liu, Dongxin Liu, Jinyang Li, Tianshi Wang, Shaohan Hu, Lu Su, Jiawei Han, Tarek F. Abdelzaher


Anthology ID:
DBLP:conf/www/YaoPJZSLLLWHS0A19
Volume:
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019
Year:
2019
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM
Pages:
2192–2202
URL:
https://doi.org/10.1145/3308558.3313426
DOI:
10.1145/3308558.3313426
DBLP:
conf/www/YaoPJZSLLLWHS0A19
BibTeX:
Download