Main » WWWJ » 2019 » 2019 Volume 22 Issue 2 »

Multi-scale deep context convolutional neural networks for semantic segmentation

Quan Zhou, Wenbin Yang, Guangwei Gao, Weihua Ou, Huimin Lu, Jie Chen, Longin Jan Latecki


Anthology ID:
DBLP:journals/www/ZhouYGOLCL19
Volume:
2019 Volume 22 Issue 2
Year:
2019
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
555–570
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-018-0556-3
DOI:
10.1007/s11280-018-0556-3
DBLP:
journals/www/ZhouYGOLCL19
BibTeX:
Download