Main » WWWJ » 2019 » 2019 Volume 22 Issue 6 »

A novel hybrid publication recommendation system using compound information

Qiang Yang, Zhixu Li, An Liu, Guanfeng Liu, Lei Zhao, Xiangliang Zhang, Min Zhang, Xiaofang Zhou


Anthology ID:
DBLP:journals/www/YangLLLZZZZ19
Volume:
2019 Volume 22 Issue 6
Year:
2019
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
2499–2517
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-019-00687-9
DOI:
10.1007/s11280-019-00687-9
DBLP:
journals/www/YangLLLZZZZ19
BibTeX:
Download